Galerija "Romas dārzs" ver durvis ar Kristiana Brektes un Modra Svilāna izstādi

No 2021. gada 5. jūnija, līdz 1. augustam galerijā “Romas dārzs” Liepājā norisināsies Kristiana Brektes un Modra Svilāna izstāde “Baltic Sia”, kurā mākslinieki pievērsušies klimata izmaiņu problemātikas un Baltijas jūras piesārņojuma nepatīkamo seku atspoguļošanai. Par iedvesmu šīs tēmas apskatīšanai, autoru tandēmam kalpoja ceļojums uz Vjetnamas dienvidu daļu 2019. gada sākumā – tur pieredzētā atkritumu dominance pilsētvidē un nomaļos lauku nostūros, kā arī plašākas sabiedrības vienaldzība šajā jautājumā, lika pārdomāt tik aktuālās klimata izmaiņu norises un tās estētiski apspēlēt izstādē Liepājā, informē galerijas „Romas dārzs” vadītāja Astra Dzērve.
 
Izstādē “Baltic Sia” Kristians Brekte un Modris Svilāns pastiprināti aplūko Latvijas pludmales un tās tīrības nozīmi kopējā valsts tēla veidošanā, jo īpašu uzmanību veltot Liepājas un tās apkārtnes jūras pierobežai. No Liepājas pludmalē atrastām un savāktām lietām, mākslinieki ir izgatavojuši dažādu izmēru objektus, redīmeidus un asamblāžas, gan parādot no jūras izskaloto mantu daudzveidību, gan arī ironizējot par zemūdens pasaules “dārgumiem”. Papildus izskaloto lietu izmantošanai, K. Brekte un M. Svilāns radījuši arī vairākus neona darbus un kinētiskas instalācijas, kuras darbojas ar sensoriem – skatītājam pārvietojoties telpā.
 
Nosaukums – “Baltic Sia” – ir ironisks komentārs par patērniecisko realitāti un aktīvās uzņēmējdarbības saistību ar preču ražošanu, līdz ar to arī piesārņojuma veicināšanu. Tajā pat laikā, Baltic Sia ir fonētiska un šifrēta spēle ar angļu valodas vārda sea (jūra) un saīsinājuma sia (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) attiecībām. Būvējot izstādes saturu un konceptuāli risinot aktuālo vides piesārņojuma tēmu, mākslinieki uzlūko šo nosaukumu gluži kā hipotēzi, kurai projekta ietvaros attiecīgi lemts sevi apstiprināt, vai arī  nepiepildīties.
 
Ekspozīcijā iekļautas arī vairākas unikālas asamblāžas, kuras radījuši Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, piedaloties K. Brektes un M. Svilāna vadītajās radošajās meistarklasēs.
 
Kristians Brekte un Modris Svilāns ir Latvijā atzīts mākslinieku tandēms, kas guvis panākumus un pieredzi arī ārpus valsts robežām. Jau vairākus gadus abi mākslinieki aktīvi strādā pie sev personīgi interesējošu tēmu estētiskas pētniecības, skarot arī plašākai sabiedrībai nozīmīgas tēmas. Brektes un Svilāna sadarbībā tapušas tādas izstādes kā “ALL’ARM” (2020) un “Lūk še, kā šeitan dzīvo!” (2017) Rīgas mākslas telpā, kā arī “HELIOS” Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā (2018). Abi mākslinieki kopīgi veidojuši arī Pāvilostas Novadpētniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju.
 
Izstādes kuratore ir Auguste Petre ir neatkarīgā kuratore un mākslas procesu pētniece, viņas intereses galvenokārt raksturo politikas, vēstures un mākslas attiecības, kā arī 1990. gados dzimušo latviešu mākslinieku radošās izpausmes. Kopš 2017. gada Auguste Petre darbojas kā mākslas žurnāliste, veidojot publikācijas Latvijas un ārzemju medijiem, tostarp strādājusi par Baltijas redaktori portālā Arterritory.com. A. Petre kūrējusi 12 izstādes un ir bijusi vairāku izstāžu koncepciju un pavadošo tekstu autore. Kopš 2020. gada Auguste Petre ir “Rīgas Mazākās galerijas” programmas direktore.
 
Izstādes norisi atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde un Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 
Galerija “Romas dārzs”, Liepājā, Zivju ielā 3, atvērta no otrdienas līdz sestdienai plkst. 12-18, svētdienās plkst. 12-15. Ieejas maksas 3 eiro, otrdienās ieeja galerijā bez maksas.
 
Galerijā “Romas dārzs” tiks ievērotas Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi “Covid-19” infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās vadlīnijas. Galerijā individuāliem apmeklētājiem vai apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības nodrošinās divu metru distances ievērošanu starp apmeklētājiem un darbiniekiem.

Pievieno komentāru

Kultūra