Kā uzņēmumā ieviest efektīvu elektroenerģijas patēriņu

Planētas resursi, kurus izmantojam tiešā veidā un tam, lai ražotu sev nepieciešamo, nav bezgalīgi. Tāpat to ieguve un izmantošana arī atstāj sekas uz planētas ekoloģiju. Apziņa, ka ar dabas resursiem ir jāapietas taupīgi un atbildīgi, cilvēcei ir nākusi diezgan lēnām. Bet labāk vēlāk nekā par vēlu. Šobrīd arī viens no Eiropas Savienības enerģētikas politikas stratēģiskajiem mērķiem ir panākt enerģijas efektīvu izmantošanu un samazināt kopējo patēriņu.

Uzņēmumi un ražotnes ir vieni no lielākajiem dažādu resursu, tai skaitā arī elektroenerģijas, patērētājiem. Tāpēc ir būtiski izglītot uzņēmējus par to, kā iespējams uzņēmumā elektrības patēriņu padarīt efektīvāku, kāpēc to darīt un kādus ieguvumus tas var sniegt.

Modernizācija, siltināšana un “zaļā” enerģija – ieguldījumi nākotnē
Tādi ilgtermiņa ieguldījumi kā iekārtu un ražošanas procesu modernizācija, ēku siltināšana un to energoefektivitātes palielināšana, kā arī investīcijas “zaļajā” enerģijā, piemēram, saules paneļos, prasa lielākas finanses, bet dod ieguvumus ilgākam periodam un samazina izmaksas nākotnē. Tāpēc katram uzņēmumam vajadzētu padomāt, kādi ilgtermiņa ieguldījumi elektroenerģijas un citu energoresursu patēriņa jomā būtu izdevīgi un piemēroti tieši viņu situācijā.

Domājot par uzņēmuma ietekmi uz klimatu, aktuāla ir arī autoparka regulāra atjaunošana un uzturēšana labā stāvoklī, dažādu automatizācijas risinājumu ieviešana, apgaismes, ventilācijas un apkures sistēmas savlaicīga apkope un uzlabošana.

Elektroenerģijas taupības paradumi ikdienā
Ilgtermiņa un vienreizējas investīcijas modernizācijā un citos pasākumos, kas ļautu efektivizēt elektroenerģijas patēriņu, vislabāk darbosies kopā ar ikdienā ieviestiem un visā uzņēmumā ievērotiem elektrības taupības paradumiem.
⦁    Izmantot energotaupīgus un regulējamus apgaismojuma risinājumus.
⦁    Neatstāt iekārtas un ierīces “gaidīšanas” režīmā un pieslēgtas elektrotīklam.
⦁    Iegādāties elektrotaupīgas ierīces birojam un virtuvei.
⦁    Uzturēt labā stāvoklī visas sistēmas un ierīces, kas izmanto elektrību.
⦁    Telpas iekārtot tā, lai izmantotu saules gaismas un siltuma sniegtās priekšrocības.

Ikdienas paradumi efektīvam elektrības patēriņam jāievieš kā daļa no darba kultūras un jārada šo paradumu īstenošanai piemērota vide, motivācija kolektīvā. Vispirms jau uzņēmuma vadošie darbinieki ir kā piemērs, tāpēc idejai un risinājumiem par atbildīgu elektrības lietošanas paradumu īstenošanu jāsākas no uzņēmuma vadības un jāatbalsojas visā uzņēmumā.

Izdevīga elektroenerģijas pakalpojuma izvēle
Protams, ka rūpes par dabu un tās resursiem ir tādi globāli mērķi, kas arī var nešķist pietiekams iemesls ieviest pārmaiņas un uzlabojumus uzņēmumā. Tāpēc ir būtiski uzsvērt, ka elektroenerģijas taupīgai un atbildīgai izmantošanai ir arī nozīmīgi ekonomiskie ieguvumi, kas redzami gan ikmēneša rēķinos, gan ilgtermiņā, plānojot uzņēmuma finanses.

Savam vajadzībām piemērota un izdevīga elektroenerģijas pakalpojuma izvēle ir nozīmīgs faktors, kas var ietekmēt to, cik veiksmīgi uzņēmumā izdosies īstenot efektīvu elektroenerģijas patēriņu. Elektrības tirgus šobrīd ir atvērts, ļaujot ikvienam klientam izdarīt izvēli, balstoties uz viņam aktuālajiem faktoriem. Elektrības tirgus dalībnieki konkurē savā starpā, cenšoties piedāvāt izdevīgākas cenas, pakalpojumu modeļus un nosacījumus. Tiem uzņēmumiem, kuri vēl nav iepazinušies ar brīvā elektrības tirgus iespējām un piedāvājumiem, ir vērts to izdarīt.

Racionāli izmantojot elektroenerģiju uzņēmumā un izvēloties izdevīgu elektrības tirgotāja piedāvājumu, ir iespējams panākt elektrības izmaksu samazinājumu līdz pat 10%.

Būtiskākie ieguvumi, patērējot elektrību efektīvi un atbildīgi

⦁    Samazināts elektrības rēķins un ietaupīti uzņēmuma naudas līdzekļi.
⦁    Rūpes par vidi un līdzdalība klimata mērķu sasniegšanā.
⦁    Uzņēmuma tēla uzlabošana – videi draudzīgs uzņēmums ir klientam pievilcīgāks.
⦁    Pārorientēšanās uz moderniem, “zaļākiem” un ilgtspējīgākiem risinājumiem.

Reklāmraksti