FOTO: Cīravā valsts svētkos saka paldies saviem iedzīvotājiem

Jau vairākus gadus Latvijas valsts svētkos Cīravas pagasta pārvalde saka paldies tiem iedzīvotājiem, kuru darbs ir pamanīts un novērtēts, saka paldies par sirds siltumu, labestību, atsaucību, un nesavtību. Šogad pagastā nominantus sveica individuāli Cīravas kultūras namā 18. novembra vakarā, kad Cīrava bija izgaismota patriotiskā svētku noformējumā, informē Cīravas kultūras nama vadītāja Santa Matvijčuka.

Cīravas pagasta pārvalde sveica šādus pagasta iedzīvotājus: Sigitu Stūrīti, par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par centību un godprātīgu uzticēto pienākumu veikšanu. Maritu Poli, par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par  iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, kā arī par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošanā. Signi Paulu par radošu un aktīvu darbu pagasta un sabiedrības labā, par centību un godprātīgu uzticēto pienākumu veikšanu. Anitu Tuleiko par "Mūža ieguldījumu". Par  iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, kā arī par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošanā.

"Latvijas valsts svētkos, mēs apliecinām cieņu savai Tēvzemei. Tā ir lielākā laime – redzēt mūsu zemi brīvu, patriotisku, priecīgu un vienotu. Tieši no mūsu ikdienas, no mūsu neatlaidības, no mūsu patriotisma, domām un darbiem visi kopā veidojam katra pagasta, novada un valsts vēsturi. Novēlu ikvienam izjust piederību Latvijas valstij un redzēt Latviju stipru un lielu," piebilst S. Matvijčuka.

Pievieno komentāru

Aizputes novadā