Aizputē tīrīs Tebras upes "Dzirnavu dīķi" 1

Lai mazinātu Tebras upes “Dzirnavu dīķa” aizaugšanu, Aizputē posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam tiks veikta upes gultnes atbrīvošana no dūņu sanesumiem.

Veģetācijas periodā dīķis aizaug ar ūdensaugiem. Ūdensaugu atmirušo augu daļu trūdēšana nelabvēlīgi ietekmē sugu daudzveidību. No Tebras upes augšteces straumes nestie sanesumi nogulsnējas dīķī. Nosēdumus veido 1,2 – 1,5 metrus biezs minerālgrunts sanesumu un dūņu sajaukums, kas būtiski pasliktina ūdens kvalitāti dīķī. Strauji samazinās zivju un citu sugu daudzveidība, kā arī īpašuma apsaimniekošanas iespējas. Dīķa augšdaļa no saliņām līdz gājēju tiltam ar ūdensaugiem aizaug pilnībā, nosedzot visu ūdens spoguļa virsmu, vēsta Aizputesnovads.lv.

Dīķa tīrīšana nepieciešama ekosistēmas stabilizācijai un vides pieejamībai.

Dīķa pārtīrīšanu paredzēts sākt ar jūlija mēnesi, pārtīrīšanā izmantojot peldošu zemessmēlēju. Iedzīvotāji tiek informēti, ka pārtīrīšanas procesa laikā pilsētā būs manāma smaka.

Projekta rezultātā tiks uzlabots Tebras upes “Dzirnavu dīķa” vides stāvoklis, attīrīta “Dzirnavu dīķa” gultne trīs hektāru platībā, sakārtota ārējā krasta līnija 1005 metru garumā, uzlabosies apsaimniekošanas iespējamība ilgtermiņā un iespēja izveidot rekreācijas objektus esošajā teritorijā.Palielināsies upes vērtība, kas būs ieguvums iedzīvotāju atpūtai, veselībai un labklājībai kopumā. Ainavas vizuālā kopskata uzlabošana no Tebras upes “Dzirnavu dīķa” krastu dažādiem skatupunktiem. Atbrīvojot Tebras upes “Dzirnavu dīķa” krastu no sakritušiem un sanestiem kokiem, tiks uzlaboti bridējputnu ligzdošanas apstākļi. Dīķis nepārpurvosies. Būs vides pieejamība (upe laivojama visā tūrisma sezonā u.c.).

Galveno projektā praktisko aktivitāšu īstenošana veicinās sugu daudzveidību. Būvdarbus veiks SIA “RR Nord” par 191580, 14 eiro.

Dīķa pārtīrīšana notiks projekta LLI-449 Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā (LIVE LAKE) laikā.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Maris

Kur paliks superauglīgais dūņu slānis pēc izsmelšanas? Vai tas nesegs daļu izmaksas?

pirms 2 mēnešiem, 2021.07.09 19:27

Dienvidkurzemes novadā