Aivaru Priedolu ievēl par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes vadītājas vietnieku

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji kopsapulcē apstiprinājuši jaunu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomi, kurā turpmāk darbosies astoņu pašvaldību - Liepājas un Ventspils, kā arī Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Talsu, Tukuma, Saldus un Ventspils novadu pārstāvji, aģentūru LETA informēja Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka.

Pēc Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju kopsapulces notika arī pirmā jaunievēlētās Attīstības padomes sēde, kuras laikā tika ievēlēta Attīstības padomes priekšsēdētāja un viņas vietnieki. Par Attīstības padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ("Kuldīgas novadam"), savukārt par viņas vietniekiem tika ievēlēti Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols (ZZS) un Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts (LZP).

Turpmāk Attīstības padomē Ventspili pārstāvēs domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs ("Latvijai un Ventspilij"), kuru aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks Aigo Gūtmanis ("Latvijai un Ventspilij"), Liepājas pārstāvis ir Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš ("Liepājas partija"), kuru aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis (LRA).

Dienvidkurzemes novadu pārstāvēs domes priekšsēdētājs Priedols, kuru aizvieto pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Galeckis (ZZS), Kuldīgas novadu - domes priekšsēdētāja Bērziņa, kuru aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts ("Kuldīgas novadam"), Talsu novadu - domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone (NA), kuru aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens (JV).

Tukuma novadu Attīstības padomē pārstāvēs tā domes priekšsēdētājs Gundars Važa (LRA), kuru aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos Imants Valers (LRA), Saldus novadu - domes priekšsēdētājs Zusts, kuru aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras jomā Raivis Zīrups (LZS), un Ventspils novada pārstāvis būs domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks (LZS), kuru aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Zariņš (NA).

Sēdes turpinājumā tika apstiprināts Kurzemes plānošanas reģiona jaunais nolikums, lai galvenokārt atspoguļotu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā radītās izmaiņas Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošajās pašvaldībās un mainītās reģiona robežas.

Attīstības padome ir Kurzemes plānošanas reģiona lēmējinstitūcija, ko veido astoņi pārstāvji - pa vienam no katras Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības. Attīstības padomes ievēlēšana notiek Kurzemes plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulces laikā. To pēc kārtējām pašvaldību vēlēšanām un pēc visu plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību priekšsēdētāju ievēlēšanas sasauc un vada līdzšinējais Attīstības padomes priekšsēdētājs.

Reģiona pašvaldības ievēlēšanai kopsapulcē izvirza savus pārstāvjus - pa vienam pašvaldības deputātam no katras valstspilsētas un novada domes, kā arī katram Attīstības padomes dalībniekam var tikt izvirzīts arī ne vairāk kā viens vietnieks, kurš ir tiesīgs aizvietot dalībnieku tā prombūtnes laikā Attīstības padomes sēdēs.

Homka atgādināja, ka Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006.gada jūnijā ar mērķi - nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido tās lēmējorgāns - Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome un izpildinstitūcija - administrācija.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas