Atjauno Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupas darbību

Atjaunota Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupas darbība, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pieaugumu, šodien sasauktajā Liepājas pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma atjaunot Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupas darbu, lai nodrošinātu savlaicīgu epidemioloģisko drošības pasākumu ieviešanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Liepājā, kā arī, lai operatīvi un produktīvi varētu organizēt pašvaldības darbu pandēmijas laikā.

Deputāti nolēma par krīzes vadības grupas vadītāju iecelt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāju Jānis Vilnīti (LRA) un par grupas locekļiem ievēlēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāru Ansiņu (Liepājas partija), Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sporta jautājumos Ati Deksni (LRA), Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldi Sesku (Liepājas partija) un Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Ronaldu Fricbergu.

Krīzes vadības grupas sēdēs pastāvīgi pieaicinātās personas būs Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks būvniecības jautājumos Didzis Jēriņš, SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Lazdāne, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas vadītāja Dace Arāja un Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja vadītāja Iveta Fomina.

Lazdāne norādīja, ka pēc nepieciešamības Krīzes vadības grupas vadītājs uz sēdēm var pieaicināt arī citus speciālistus. Krīzes vadības grupas sēdes tiks organizētas pēc nepieciešamības. Plānots, ka turpmākos lēmumus par Covid-19 ierobežošanu pašvaldība pakārtos šodienas valdības aktuālajiem lēmumiem.

Krīzes vadības grupas sēdes tiek organizētas, izmantojot attālinātas komunikācijas rīkus.

Krīzes vadības grupā pieņemtie lēmumi tiks nosūtīti un būs saistoši iestādēm un institūcijām, uz kurām tie attiecās.

Kā vēstīts, jau martā tika izveidota pirmā Liepājas pilsētas pašvaldības Krīzes vadības grupa, tā darbojās līdz jūnija vidum un šajā laikā bija sanākusi uz 12 sēdēm, kurās pieņēma 60 lēmumus.

Pievieno komentāru

Liepājā