FOTO: Liepājā aktīvo senioru dienu sāk ar vingrošanu

Lai aktualizētu senioru līdzāspastāvēšanu sabiedrībā un fizisko aktivitāšu nozīmību senioru vecumā, 17. septembrī Liepājā Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141 notika Aktīvo senioru diena, kas sākās ar vingrošanu pie mājas.

Pasākuma norises laikā par piemērotu fizisko aktivitāti senioru vecumā seniorus izglītoja fizioterapeite Santa Eglīte, stāstot un demonstrējot piemērotus vingrinājumus un ergonomikas principus ikdienas darbos.

Veselības sporta speciāliste Dace Dieviņa izkustināja klātesošos seniorus ar vingrošanu uz krēsliem un uztura speciālists pastāstīja par piemērotu uzturu vecumā pēc 64 gadiem, kā arī vadīja uztura meistarklasi.

Paralēli pasākumam notika arī senioru radošo darbu izstāde, veselības mērījumi un kafijas pauze.

Pasākumu organizēja Liepājas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Attīstības platforma You+”

Pasākums tiek finansētas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-490 “Senioru sociālā iekļaušana Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību sociālām un fiziskām aktivitātēm (Aktīvie seniori)” ietvaros. Projekts norisināsies līdz 2022. gada 31. augustam.

Pievieno komentāru

Liepājā