Liepājas Dabas mājas ekspozīciju atklāj pirmā instalācija "Skudru māja"

Aprīļa beigās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) koprades telpā Dabas māja atklāta pirmā pastāvīgā instalācija “Skudru māja”, kura tapusi Norvēģijas (EEZ/N) grantu projekta “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā” ietvaros, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītāja Kristīne Pujāte.

 Instalācija demonstrē dzīvu skudru ligzdu, kurā darbojas tropu sugas Austrālijas audējskudru saime ar māti, tēviņiem un darba skudrām. “Skudru mājā” var novērot dzīvību, dabas daudzveidību un tādus dabiskos procesus kā kukaiņa attīstības fāzes, barošanos, mājvietas izveidi, kolonijas organizāciju u.c. Tā ataino arī Madagaskaras šņacējprusaku saimi, jo prusaki ir neatņemama sastāvdaļa skudru barošanās procesā. Instalācijas mērķis ir ļaut apmeklētājiem izprast dabas saudzēšanas nozīmi, atklājot, cik apbrīnojama ir katra mums apkārt dzīvojoša suga, cik smalks darbs tiek ieguldīts katras mājvietas, ligzdas, izveidošanai. 

“Skudru māja” būs ne tikai izstādes sastāvdaļa, bet arī tiks izmantota demonstrācijai darbnīcās, pirmsskolas, sākumskolas un vidusskolas vecumposmu bērnu, izglītības iestāžu pedagogu izglītošanai par skudru dzīves daudzveidību. Mācību procesā iekļauta licencēta nodarbība par skudrām “Skudru pētnieks”, kas ietver pedagogu stāstījumus, vizuālās demonstrācijas, radošus uzdevumus, interaktīvās spēles, tādējādi papildinot skolas programmas saturu. Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu interesi par STEM un vides zinātņu jomu, kā arī motivēt viņus izvēlēties karjeru saistībā ar vides un citām dabaszinātnēm.Nodarbība “Skudru pētnieks” paredzēta divu vecuma posmu bērniem un skolēniem: pirmsskolu grupām un 1. klašu skolēniem, kā arī 2. – 4. klašu skolēniem.

Šajā nodarbībā audzēkņi iegūst zināšanas par Austrālijas audējskudru uzbūvi, izskatu, pārtiku, mājvietu, skudru nozīmi veselas ekosistēmas uzturēšanā un savstarpējo hierarhiju, lomām ligzdā. Bērniem ir iespēja tiešsaistē vērot skudru ligzdu reālā laikā, aplūkot tuvplānā veidotus skudru ligzdas video fragmentus un piedalīties interaktīvās aktivitātēs, lai radoši un ar prieku gūtu jaunas zināšanas. Projektu  “Inovāciju  centra  attīstība  Liepājas  pilsētā”  finansē  EEZ/N  grantu  programma  “Pētniecība  un izglītība”.  Tā  kopējās  izmaksas  ir  986  049,00  eiro,  no  kurām  754  327,40  eiro  ir  Norvēģijas  finanšu instrumenta līdzfinansējums, 133 116,60 eiro  Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 98 605,00 eiro  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  līdzfinansējums.  

Pievieno komentāru

Liepājā