Valsts policijā Liepājā apgūst elektrošoka ieroču izmantošanu

Šonedēļ trīs dienu garumā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes dienesta telpās Liepājā, Bāriņu ielā 3 norisinājās Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas organizētās mācības par elektrošoka ieroču izmantošanu. Mācībās piedalījās dalībnieki no kaimiņvalstu policijas – Klaipēdas reģiona policijas pārvaldes, darbinieki no Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas un amatpersonas no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes.

Apmācības vadīja “Taser” elektrošoka ieroču izgatavotāju AXON eksperts no Lielbritānijas un šo trīs dienu laikā apmācību dalībnieki apguva kā teorētiskās, tā arī praktiskās zināšanas. Apmācību noslēgumā visi 20 dalībnieki no Valsts policijas, Pašvaldības policijas un Lietuvas policijas ieguva sertifikātus par sekmīgi nokārtotajiem pārbaudījumiem un turpmāk būs tiesīgi organizēt apmācības “Taser” elektrošoka ieroču lietotājiem, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Tālāk pēc šīm apmācībām tiks plānotas elektrošoka ieroču lietotāju apmācības pārējiem kolēģiem pēc kurām jau policijas darbinieki savā ikdienas darbā būs aprīkoti ar elektrošoka ieročiem, lai spētu drošāk veikt savus pienākumus, īpaši uzsverot agresīvu un bruņotu personu aizturēšanu, neapdraudot apkārtējos cilvēkus un sevi pašu.

Jau iepriekš informējām, ka Kurzemes reģiona pārvalde, projekta SCAPE LLI-269 ietvaros iegādājās 20 elektrošoka ieročus ar pilnu komplektāciju.  

Projekts “SCAPE” tiek realizēts Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 548 511,99 eiro, no kuriem 85% jeb 466 235,18 eiro finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programmas mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Atgādinām, ka Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrības drošību, uzlabojot drošības dienestu un pašvaldību darbinieku prasmes, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas ikdienas darbā. Projekta mērķis ir veicināt policijas un vietējo pašvaldību sadarbību Latvijas – Lietuvas pierobežā, kā arī palielināt reģiona drošību un popularitāti.

Pievieno komentāru

Liepājā