Nīcā atjaunos ģimenes ārstu kabinetus un uzlabos tehnisko aprīkojumu 1

Nīcas novada dome saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekts “Aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Nīcas ambulancē praktizējošām ģimenes ārsta praksēm”.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Nīcas novadā, lai attīstītu veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu divās ģimenes ārstu praksēs Nīcas ambulancē. Projekta ietvaros tiks atjaunoti ģimenes ārstu kabineti, iegādātas dažādas medicīnas tehnoloģijas, datortehnika un mēbeles, Nīcas novada mājaslapā informē Attīstības nodaļas vadītājs Raivis Kalējs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 16 000 eiro, publiskais finansējums ir 94% no attiecināmajām izmaksām, kas veido 15040 eiro (85% no ERAF līdzekļiem, 9% no Valsts budžeta līdzekļiem). Nīcas novada domes līdzfinansējums ir 6% no attiecināmajām izmaksām jeb 960 eiro.

Projekts tika iesniegts Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā realizētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas pirmās apakškārtas atklātā projektu konkursa ietvaros.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Nīcas novadā