Vēl var paspēt izvirzīt labākos Pāvilostas novadā

Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem un ierastajiem svinīgajiem svētku pasākumiem Pāvilostā un Vērgalē novembra mēnesī, arī šogad Pāvilostas novada iedzīvotāji aicināti pieteikt novadniekus un institūcijas pašvaldības apbalvojumiem, lai valsts svētku pasākumos godinātu pieteiktos pretendentus.

Līdz 20. oktobrim pašvaldība aicina teikt labus vārdus par saviem līdzcilvēkiem un pieteikt tos šādās nominācijas:
    titulam GODA NOVADNIEKS - augstākais Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā;
    nominācijai „LABAIS DARBS NOVADAM”, kurā tiek izvirzīti nominanti un godināti ar Pāvilostas novada apbalvojumu par novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, dodot pienesumu novadam, nesaņemot par to materiālu atlīdzību;

Pašvaldība aicina aktīvi balsot arī par vienu no trim kandidātiem, kas izvirzīti titulam GADA NOVADNIEKS - Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzņēmuma darbā par konkrētu periodu.

Vēršoties ar rakstisku iesniegumu Pāvilostas novada domē (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā),  izvirziet savus līdzcilvēkus PATEICĪBAS raksta saņemšanai, tajā norādot ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos; vispusīgu to nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot ar Pāvilostas novada apbalvojumu; iesniedzēja fiziskās personas vārdu, uzvārdu vai iesniedzēja juridiskās personas nosaukumu. Pateicības rakstu piešķir, atzīmējot darba jubilejas vai sasniegumus, par kuriem netiek piešķirti augstākie Pāvilostas novada pateicības apliecinājumi, kā arī par sabiedrisku darbu otra līdzcilvēka labā.

Balsošanas urnas un anketas ir izvietotas novada pašvaldības ēkā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā), Vērgales pagasta pārvaldē, Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā un visās novada bibliotēkās.

Arī šogad balsot par nomināciju “Gada Novadnieks 2020” varēsiet elektroniski Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv

Pievieno komentāru

Pāvilostā