Notiks dabas lieguma "Ķirbas purvs" sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Ceturtdien, 12. novembrī, pulksten 17 notiks tiešsaistes informatīva sanāksme par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma "Ķirbas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu "birojs@vkb.lv".

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevumā izstrādā SIA "Vides konsultāciju birojs".

No 29.oktobra tīmekļvietnē "www.vkb.lv" un "www.daba.gov.lv" ir pieejama videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un aktivitātēm un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

DAP aicina iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju varēs sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 17.novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem "Vides konsultāciju birojs".

Dabas liegums Rucavas novadā izveidots 1999.gadā, kopš 2004.gada tā ir "Natura 2000" teritorija, kas 1103 hektāru platībā izveidota augsto un zāļu purvu aizsardzībai, un tajā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu, zīdītāju un bezmugurkaulnieku sugas.

Pievieno komentāru

Rucavā