FOTO: Vaiņodes vidusskolas audzēkņi Ekoskolu Rīcības dienās sakopj apkārtni

Vaiņodes vidusskola šoruden Ekoskolu Rīcības dienās no 2. līdz 8. novembrim, kuru kopīgais sauklis šogad  ir "Labie darbi planētai!", turpināja pagājušajā pavasarī iesākto, kad atsaucās “Pēdu deldētāju” aicinājumam savākt atkritumus tuvākajā apkārtnē.

Angļu valodas “āra” stundā (skolotāja Gunta Minka) 5. klase ne tikai mācījās konkrēto stundas vielu, bet arī savāca atkritumus pie dīķa. Vēlreiz “atkritumu vākšanas ekspedīcijā” 5. klases bērni izgāja savā brīvajā laikā, bet Renārs Vārna, Mihaels Feldmanis un Uvis Mikāls tīrīja mežmalu vairākas dienas, sociālajā tīklā "Facebook" vēsta Vaiņodes vidusskola.

6.a klases skolēni (audzinātāja Aiga Jaunzeme) sociālo zinību “āra” nodarbībā  izstaigāja stadiona apkārtni un  tur savāca atkritumus.

Savā tuvākajā apkārtnē atkritumus savāca arī 2. klases skolnieks Ralfs Pelcis, bet skolotāja Dace Čivžele sakopa Elkuzemes peldvietu. Vaiņodes kultūras nama vadītāja (Eko padomes locekle) Daiga Tihomirova un Vaiņodes Mūzikas direktore Gunita Riežniece kopā ar saviem darbiniekiem saposa Mūzikas skolas un kultūras nama  pagalmus un tuvāko apkārtni.
 
1. klases bērni  (Antra Rozentāle) izbaudīja vējaino dienu, sarīkojot dažādas izglītojošas aktivitātes ar čiekuriem, bet 6.a klase vizuālās mākslas stundā veidoja mandalas un kolāžas no lapām.

Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 59 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā. Tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi un arī vēlmi rīkoties, procesā iekļaujot arī apkārtējo sabiedrību un veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur vides pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.

Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas (šogad 183), kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā.

Pievieno komentāru

Vaiņodē